top of page

Ofte stilte spørsmål / FAQ

Finter AS utvikler skiltgjenkjenningsløsninger innen parkering og bomvei. Har du mottatt faktura fra oss er det fordi du har kjøpt et abonnement eller har besøkt en av våre anlegg uten å betale innen 48 timer etter besøket. Ønsker du å unngå faktura neste gang, kan du lage deg en bruker på www.YouPark.no slik at neste besøk trekkes automatisk fra ditt valgte betalingsmiddel.

 • "Jeg har mottatt en faktura, hva gjelder kravet?"
  Finter AS oppdragsgiver driver innenfor bom og parkeringsbransjen. I ordrelinjene på kravet du har mottatt står det hvilket kjøretøy som har passert og når. Du har mottatt kravet da kjøretøyet står registrert i ditt navn i motorvognregisteret. Alternativt kan det være at du har kjøpt abonnement eller klippekort på www.youpark.no
 • Fått inkassovarsel, men har betalt faktura
  Dersom du har fått inkassovarsel, men betalt faktura skyldes dette at det er betalt for sent i henhold til forfallsdato. Påløpte purregebyr på kr.79,- må betales. Viser til inkassolovens § 9 «Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp» Dersom purregebyr ikke betales innen forfallsdato vil beløpet bli oversendt til inkasso for videre betalingsoppfølging og ytterligere kostnader kan påløpe
 • Mottatt faktura, men uenig i kravet
  Innsigelse på mottatt krav må sendes skriftlig pr post eller epost ved å benytte vårt kontaktskjema. Fullt navn, fødselsdato og saksnummer må oppgis.
 • Mottatt krav elektronisk via Digipost.
  Dersom man har opprettet bruker hos Digipost vil brev fra Finter AS bli sendt til din digitale postkasse. Dersom du ikke ønsker å motta faktura fra Finter AS på Digipost kan du opprette profil på youpark.no. Ønsker du generelt å reservere deg mot mottak av digital post, også digitale brev som sendes på Altinn, kan du gjøre dette på www.norge.no. Se under for vilkår som aksepteres ved opprettelse av bruker hos Digipost. Punkt 4.3: «Brukeren gir tillatelse til alle potensielle avsendere, inklludert offentlige myndigheter, virksomheter, organisaskoner og privatpersoner kan benytte Digipost for kommunikasjon med brukeren. Når brukeren er registrert, kan alle avsendere sende brukeren digital post, blant annet faktura, helsepapirer, forsikringsavtaler, innkallinger og brev fra offentlige etater, uavhengig av tidligere samtykke til elektronisk kommunikasjon. Avsendere kan velge å kun sende brukeren brev i Digipost. Dette betyr i så fall at brukeren ikke mottar brevene i sin fysiske postkasse/postboks. Brukeren er innforstått med og aksepterer at avsenders bruk av Digipost erstatter tilsvarende kommunikasjon via ordinær post til brukerens fysiske postkasse/postboks.td Brukeren vil motta varsel (per e-post/SMS/push, avhengig av hva som tilbys av Digipost) om meddelelser mottatt i kundens Digipost-postkasse. Brukeren kan endre innstillinger for mottak av slike varsler i sin personlige profil. Brukeren er under enhver omstendighet selv ansvarlig for å ha løpende oversikt over nye meddelelser som mottas i Digipost.»
 • "Jeg kan ikke betale akkurat nå"
  Det er ingen grunn til bekymring. I de fleste tilfeller kan vi bli enige om en utsatt betalingsfrist eller en nedbetalingsplan. Medarbeiderne på kundeservice hjelper deg gjerne. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne en løsning.
 • "Jeg har betalt, men mottar fortsatt brev fra dere"
  Se over regningen du har mottatt og sammenlign denne med betalingen utført i banken. Dersom du har betalt deler av totalsummen på regningen, purrer vi på restbeløpet. Restbeløp samt eventuelle gebyrer må betales. Sjekk at du har betalt til korrekt kontonummer. Har du betalt til et annet kontonummer enn det som er oppført på regningen din, må regningen du har mottatt av oss betales. Sjekk at du har betalt med korrekt KID-nummer. Har du betalt med et annet KID-nummer enn det som er oppført på regningen din, ber vi deg sende kopi av utført betaling fra banken. Kvitteringen må inneholde KID-nummer, kontonummer beløpet er betalt til, dato for innbetalingen, samt betalt beløp. Kvitteringen sendes pr. e-post til kundeservice@finter.no. Husk også å oppgi ditt fødselsnummer, fakturanummer eller saksnummer.
 • "Hva er administrasjonsgebyr?"
  På fakturaen er det et administrasjonsgebyr som dekker kostanden med å sende kravet. Administrasjonsgebyret er på kr. 79,- inkl. mva.
bottom of page