top of page

Personvernerklæring

 

Behandlingsansvarlig

Finter AS

Org.nr.: 820 020 952

Adresse: Vestre Rosten 77, 7075 Tiller

Daglig leder: Magnus Svean Pedersen

 

Innledning

Finter AS («Finter» eller «vi») er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om besøkende på denne nettsiden, og om private kunder og kontaktpersoner for bedriftskunder («registrerte» eller «deg») som benytter seg av Finters produkter «Norgesbom» og «YouPark» («tjenester»), i forbindelse med innkreving av bompenger/parkeringsavgift.

I denne personvernerklæringen gir vi informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har etter personvernregelverket.

Hvilke personopplysninger som innhentes og behandles

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Når du besøker nettsiden vår, vil vi behandle personopplysninger om deg som er nødvendig for å gi deg informasjon om våre tjenester og for øvrig gi deg en god brukeropplevelse. Dette omfatter blant annet personopplysninger i form av IP-adresse, og adferdsmønster gjennom bruk av nettsiden, slik som hvilket språk du foretrekker.

Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler via nettsiden her.

Innhenting av personopplysninger via våre tjenester, skjer gjennom utstyr for skiltgjenkjenning på kjøretøy som passerer gjennom bomstasjoner, eller inn og ut av parkeringsplasser som har dette systemet.

Ved bompassering, parkering eller opprettelse av bruker vil det bli behandlet, herunder lagret, personopplysninger om deg, inkludert informasjon om passeringstidpunkt og bilde av det kjøretøyet som passerte kamera.

Ved å opprette en brukerkonto på youpark.no kan du velge å gjøre opp parkeringen/bompassering med betalingskort eller faktura. For kunder med registrert brukerkonto lagres mobilnummer, registreringsnummer på kjøretøy, land, e-post, navn og adresse. Betalingsmetoden du velger vil avgjøre om vi i tillegg krever fødselsnummer. Fødselsnummer innhentes ved valg av fakturaløsning, men ikke ved betaling med betalingskort. Fødselsnummer innhentes for å ivareta innkrevingsprosessen (kredittvurdering), og i tillegg for å være sikker på at riktig person faktureres når det velges kreditt (faktura). Finter vurderer det slik at innhenting at fødselsnummer er nødvendig for å sikre sikker identifisering, og motvirke at informasjon om ferdsel oversendes til feil person samt forhindre at feil person pålegges en betalingsforpliktelse.

Kjøretøy uten avtale registreres med bilde av bilens registreringsnummer. Hvis du ikke betaler for hele kravet på betalingsautomaten eller via youpark.no, og du ikke har registrert en brukerkonto, vil Finter innhente opplysninger om eier av kjøretøyet fra motorvognregisteret for så å fakturere på bakgrunn av dette. Ved utsendelse av faktura innhentes navn, adresse og fødselsnummer til kjøretøyets eier, og faktura sendes til folkeregistrert adresse eller offentlige digitale kanaler hvis brukeren har gjort seg tilgjengelig for mottak på dette. Nødvendige opplysninger for fakturering utleveres kryptert til valgt innfordringspartner.

Formål og behandlingsgrunnlag for behandlingen

Finter behandler personopplysninger på grunnlag av Finters berettigede interesse (GDPR artikkel 6(1) bokstav f) i å kreve inn bompenger/parkeringsavgift for aktuelle kjøretøy som passerer/parkerer på Finters bomstasjoner/parkeringsplasser, eller for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b), på grunnlag av de vilkår som ligger tilgjengelig på nettsiden og via informasjonsskilt på det aktuelle stedet. De personopplysningene du oppgir ved opprettelse av en brukerkonto brukes for å administrere kundeforholdet og oppfylle forpliktelser i henhold til brukervilkårene.

For krav som ikke er oppgjort behandles personopplysninger for inndrivelse av uoppgjort parkeringsavgift/bomavgift.

I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg nødvendig og evt. ønsket informasjon og varsler i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. 

Hvor dine personopplysninger behandles

Finter vil som hovedregel behandle dine personopplysninger i Norge.

Finter vil imidlertid også kunne benytte databehandlere som innebærer behandling, herunder lagring, av dine personopplysninger i land utenfor EØS (såkalte «tredjeland»). Dette omfatter blant annet personopplysninger som samles inn via Azure Application Insights og Google Analytics, og som vil lagres på servere i USA.

For de tilfeller hvor Finter bruker databehandlere eller andre behandlingsansvarlige i tredjeland, vil enhver overføring av personopplysninger være underlagt nødvendige garantier iht. kapittel fem (V) i GDPR, slik som EUs standard personvernbestemmelser.

Hvem vi deler dine personopplysninger med

Finter vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter i den grad dette er nødvendig for å tilby deg de relevante tjenestene, det er nødvendig for å oppfylle Finters lovpålagte krav, det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller det for øvrig er nødvendig på grunnlag av Finters berettigede interesser og hvor interessen ikke overskrider dine interesser.

Dersom du ikke betaler via betalingsautomaten eller youpark.no, og du ikke har registrert en brukerkonto, vil vi hente ut relevante personopplysninger fra motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen.

Utenlandske kjøretøy uten avtale faktureres og innkreves gjennom Euro Parking Collection (EPC).

Hvor lenge dine personopplysninger lagres

Finter vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålene som er nevnt over.

Dette betyr at vi som hovedregel vil slette, alternativt anonymisere, dine personopplysninger så snart betalingsforpliktelsen er innfridd og/eller du har avsluttet ditt kundeforholdet med oss, med mindre vi er pålagt etter gjeldende regelverk å oppbevare noen av dine personopplysninger lenger (f.eks. etter bokføringsloven).

Dersom faktura velges som betalingsløsning og/eller dersom krav ikke blir oppgjort, vil relevante personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å inndrive fordringen.

Informasjonssikkerhet

Finter har etablert rutiner og tiltak på ulike nivå for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til dine personopplysningene og at all behandling for øvrig skjer i tråd med gjeldende regelverk. Tiltakene inkluderer blant annet tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak i form av krypteringsløsninger og adgangskontroll.

Dine rettigheter

Dersom vi behandler personopplysninger om deg, har du på visse vilkår rett til innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger. Du har videre på visse vilkår rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og rett til å kreve dataportabilitet. Du har til enhver tid rett til å trekke tilbake et samtykke avgitt som grunnlag for behandling. Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er i strid med personvernregelverket.

Hvilke personopplysninger vi har lagret om deg via www.youpark.no kan du ved brukertilgang enkelt laste ned ved å logge inn på Min konto og trykke på «Endre opplysninger». Registrerte brukere har også mulighet til å påvirke lagringstiden under funksjonen «personvernmodus» i brukerinnstillingene på www.youpark.no. Du kan til enhver tid velge å slette din brukerkonto dersom du ikke lenger ønsker å ha en brukerkonto hos oss. Dette gjøres ved å logge inn på Min konto og trykke på Endre opplysninger.

Du kan velge å være anonym ved å sende kodeord ANONYM til 2434. Dersom kravet er oppgjort, eller det ikke forelå grunnlag for billettering, slettes data fortløpende.
 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger og/eller ønsker å gjøre noen av dine rettigheter gjeldende, kan du kontakte oss på:

Finter AS

Vestre Rosten 77

7075 Tiller
 

Kontaktskjema

bottom of page